FAQ

Dobra wiedza

Zobacz BIO

Autor: Prof. zw. dr hab. Krzysztof Krygier

Zobacz BIO
Prof. zw. dr hab. Krzysztof Krygier


Prof. zw. dr hab. Krzysztof Krygier

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji
Grupa Uczelni Vistula

Wieloletni profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie związany z Wydziałem Nauk o Żywności. Aktualnie profesor w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji – Grupa uczelni Vistula. Ekspert w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka, specjalista w zakresie technologii tłuszczów, a także dodatków do żywności i żywności specjalnego przeznaczenia, w tym funkcjonalnej. Autor ponad 300 artykułów naukowych. Współautor kilku podręczników i skryptów m.in. „Safety in AgriFood Chain”.

Członek wielu prestiżowych światowych organizacji naukowych, w tym między innymi: European Federation for the Science and Technology of Lipids (przedstawiciel Polski i Członek Zarządu); European Journal of Lipid Science and Technology (Członek Rady Programowej i Rady Recenzentów); International Society for Fat Research (przedstawiciel Polski i członek Rady Dyrektorów); European Functional Food Network (przedstawiciel Polski); American Oil Chemists’ Society. Reprezentował Polskę podczas licznych kongresów naukowych o międzynarodowym charakterze, takich jak np. Światowe i Europejskie Kongresy Lipidowe (m.in. Sydney i Kuala Lumpur), Światowe Kongresy Rzepakowe (m.in. Canberra), World Congress of Nutrition (Bangkok), Azjatycki Kongres Tłuszczowy (New Delhi).

W Polsce, poza działalnością uczelnianą, jest zaangażowany w prowadzenie warsztatów, wykładów i szkoleń na tematy związane z tłuszczami. Realizował je między innymi dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Polskiej Federacji Producentów Żywności i Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju. Jest też członkiem Rady ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia (i przewodniczącym Komitetu Roboczego ds. Nauki), Rady Naukowej przy Polskiej Federacji Producentów Żywności, Komitetu Technicznego nadawania znaku jakości Q w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji oraz członkiem honorowym Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju. Był Wiceprezesem i Przewodniczym Sekcji Technologii i Chemii Tłuszczów w Polskim Towarzystwie Technologów Żywności. Należy do komitetów redakcyjnych czasopism: „Przemysł Spożywczy”, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”.

Nasza strona używa plików ciasteczek (cookies) aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Zapoznaj się ze zmianami dotyczącymi danych osobowych jakie weszły w życie z dniem 25 maja 2018 r. Więcej znajdziesz w pod tym linkiem.