FAQ

Dobra wiedza

Zobacz BIO

Autor: Prof. zw. dr hab. Stanisław Ignatowicz

Zobacz BIO
Prof. zw. dr hab. Stanisław Ignatowicz


Prof. zw. dr hab. Stanisław Ignatowicz

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Entomologii Stosowanej

Czołowy polski entomolog i światowej sławy specjalista. Jest autorem ponad 350 książek i publikacji naukowych. Prowadzi regularne szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorstw spożywczych. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół szkodników, ich funkcjonowania oraz skutecznych metod zwalczania. Niekwestionowany ekspert w dziedzinie dezynsekcji dóbr dziedzictwa narodowego.

Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskał w 1972 r. dyplom magistra biologii. Od 1 października 1972 r. do 15 lipca 1974 r. pracował na etacie asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Zoologii Bezkręgowców UMK, a potem w Zakładzie Entomologii Stosowanej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie jest zatrudniony do dziś jako profesor zwyczajny.

Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1977 r., a stopień doktora habilitowanego w roku 1986. W 1996 r. Prezydent RP przyznał mu tytuł profesora nauk ogrodniczych.

W latach 1977-1978 odbył staż naukowy w USA, gdzie zajmował się grzybami wywołującymi choroby owadów. W latach 1982 i 1983 pracował na Uniwersytecie Amsterdamskim, gdzie badał zagadnienia związane z diapauzą u przędziorka.

Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz jest specjalistą w zakresie biologii, szkodliwości i metod zwalczania szkodników rolniczych, ogrodniczych, magazynowych i o znaczeniu sanitarnym. Zajmuje się oznaczaniem do gatunku szkodniki, należących do roztoczy, owadów, mięczaków, ssaków i ptaków. Zna zasady HACCP, wymagania systemów IFS/BRC, AIB i integrowanych metod zwalczania szkodników (IPM). Doradza w sprawach zabezpieczenia zakładów przemysłu spożywczego przed szkodnikami. Ocenia skuteczność produktów biobójczych (insektycydy, rodentycydy). Prowadzi szkolenia z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Organizuje spotkania i konferencje naukowe. 

Jest autorem licznych publikacji zamieszczonych w pismach krajowych i zagranicznych, które podane są na jego stronie www.trojszyk.com/publikacje.

Nasza strona używa plików ciasteczek (cookies) aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Zapoznaj się ze zmianami dotyczącymi danych osobowych jakie weszły w życie z dniem 25 maja 2018 r. Więcej znajdziesz w pod tym linkiem.