FAQ

Dobra wiedza

Zobacz BIO

Autor: Prof. zw. dr hab. Władysław Kędzior

Zobacz BIO
Prof. zw. dr hab. Władysław Kędzior


Prof. zw. dr hab. Władysław Kędzior

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Katedrę Jakości Produktów Żywnościowych

Specjalista w dziedzinie jakości żywności, zwłaszcza pochodzenia zwierzęcego oraz w zakresie metodyki badań i oceny żywności. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje także na badaniu preferencji konsumenckich w zakresie produktów spożywczych oraz konsumenckich kryteriów jakości. Związany z Katedrą Towaroznawstwa Żywności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Studia towaroznawcze ukończył na Wydziale Ekonomiki Obrotu WSE w Krakowie. Pracę naukowo-dydaktyczną podjął w 1975 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, w Zakładzie Towaroznawstwa Spożywczego (obecnie Katedra Towaroznawstwa Żywności). W 1983 r. uzyskał stopień doktora nauk towaroznawczych w Instytucie Towaroznawstwa AE w Krakowie, a w 1995 r. stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa na Wydziale Towaroznwstwa AE w Poznaniu. W 2006 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Swoją działalność naukową i dydaktyczną koncentruje na towaroznawstwie żywności. Obejmuje ona przede wszystkim: czynniki kształtujące skład i właściwości produktów spożywczych, metodykę badania i oceny żywności oraz preferencje konsumenckie produktów spożywczych (konsumenckie kryteria jakości). Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych oraz opracowań dydaktycznych. W Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie pełnił funkcję prodziekana (2002-2008) i dziekana Wydziału Towaroznawstwa (2008-2012), był i jest członkiem organów kolegialnych UEK. Pełnił także funkcję kierownika Katedry Towaroznawstwa Żywności (od 2012 r. do 2018 r.) oraz kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Towaroznawstwa. Aktualnie pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego UEK (od 2008 r.). Bierze udział w pracach Komisji Nauk Towaroznawczych PAN Oddział w Poznaniu, Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (był przewodniczącym Komisji ds. Rzeczoznawstwa i prezesem Zarządu Głównego) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Towaroznawstwa i Technologii – Internationale Gesellschaft für Warenwissenschaften und Technologie (IGWT), gdzie pełnił funkcję wiceprezydenta.

Nasza strona używa plików ciasteczek (cookies) aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Zapoznaj się ze zmianami dotyczącymi danych osobowych jakie weszły w życie z dniem 25 maja 2018 r. Więcej znajdziesz w pod tym linkiem.